Висновки конференції

 

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ XІXВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

"SCIENCEANDTECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY"

(Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»)

1. Назва студентської конференції: “ScienceandTechnology of the XXI Century”,  за планом № 19.

2. Назва вищого навчального закладу, на базі якого проведеноконференцію: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

3. Дата проведення: 29 листопада 2018 року.

4. Кількість учасників від України: 378.

5.  Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених: 378.

6. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції:

-   Київський Національний Університет Технологій та Дизайну

-   Харківський національний автомобільно-дорожний університет

-   Університет державної фіскальної служби України

-   Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи

-  Одеський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

-  Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «УБС»

-   ДВНЗ КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана   

 

ПЕРЕМОЖЦІ:

І СЕКЦІЯ

І місце –Івана Фролов (ІЕЕ), Абісоє Фіїнфолува Еммануель (ІХФ)

ІІ місце – Володимир Даниленко (ТЕФ)

ІІІ місце – Олексій Філатов (ФПМ)

 

ІІ СЕКЦІЯ

І місце – Анастасія Звичайна (ФТІ)

ІІ місце – Анастасія Надєіна (ФБТ)

ІІІ місце – Максим Щоголєв (ФПМ)

 

ІІІ СЕКЦІЯ

І місце – Богдан Бардовський (ВПІ)

ІІ місце – Орина Кібець (ФЛ)

ІІІ місце – Олександра Черниш (Київський національний університет технологій та дизайну)

 

ЖУРНАЛ-РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ ПЕРЕМОЖЦІВ І УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

ДодатокРозмір
zhurnal-reiestr_peremozhciv_ta_uchasnikiv_konferenciyi.pdf246.46 KB

Користувацький вхід