Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 26 жовтня 2018 року надати наступну інформацію:

  1. Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://goo.gl/forms/ySRAkqCTinfU3YIh2
  2. Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).  
  3. Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за адресою оргкомітету (див. нижче). Співавтори заповнюють 1 бланк заявки.
  4. Заповнений бланк заявки подається за адресою оргкомітету лише в друкованому вигляді.

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1. Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см., вирівнювання по ширині).

3.  Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

4. 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

5. 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру).

6. 3-й рядок: місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).

7. Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.

8.    Структура тез доповідей повинна містити такі елементи: Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

9. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартомAPA (http://www.apastyle.org/). Он-лайн конвертер за стандартом АРА: http://reffor.us/ або http://www.citationmachine.net/

10. Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Students often had difficulty using APA style (Jones, 1998, p. 199). Або Jones (1998) stated, “Students often had difficulty using APA style” (p. 199). (Зразок оформлення списку літератури за стилем АРА та оформлення джерел кирилицею)

 

 ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

ДодатокРозмір
info_list_stud._conf_29.11.2018_ukrainian.pdf875.89 KB
application_form.doc59.5 KB
apa-_examples.pdf488.84 KB
apa-_examples.pdf488.84 KB
apa-quick-guide.pdf522.19 KB
dzherela_kiriliceyu.pdf185.94 KB

Користувацький вхід